• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản của Đảng

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh 11-01-2020
Công văn 1527 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn 131 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin 04-12-2020
Quyết tâm phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân 04-11-2020
Đề cương tuyên truyền kế quả thực hiện NQ 2019, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện 2020 của Tinh ủy Trà Vinh 02-12-2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCSVN 01-20-2020
Công văn 824 của Tỉnh ủy về tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh 01-05-2020
Kế hoạch số 116-KH/BTGTU ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”. 09-15-2019
Công văn số 1296-CV/BTGTU ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” 09-15-2019
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Kỷ Hợi 2019 01-08-2019
Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 12-30-2018
Công văn số 207-CV/TU về việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp 03-31-2017
Hướng dẫn số 37 của Ban Tổ chức TW Một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 09-06-2016
Chỉ thị số 52 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất 09-06-2016
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 09-06-2016
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: