• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản Tổng liên đoàn Việt Nam

Các danh mục

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Kế hoạch số 65/KH-TLĐ ngày 22/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao độntg Việt Nam về tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động 09-30-2020
Kế hoạch số 68/KH-TLĐ ngày 30/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao độntg Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 09-30-2020
Công văn số 211/TLĐ ngày 05/3/2020 về việc danh sách nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 03-07-2020
Quyết định số 174 của TLĐ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) 02-19-2020
Công văn số: 62/TLĐ ngày 29/01/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. 02-03-2020
Văn bản thỏa thuật hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với Công ty Đường sắt Sài Gòn 11-16-2018
Văn bản thỏa thuật hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với Công ty Đường sắt Hà Nội 11-16-2018
tài kiệu đính kèm công văn số 03/LĐLĐ ngày 17/5/2018 05-17-2018
công văn 136 ngày 23/01/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực SXKD năm 2018 02-02-2018
Quyết định 1602 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 15 tháng 9 năm 2017 10-23-2017
Nghi quyet 12b Tổng Lien đoàn lao động Việt Nam 10-19-2017
Kế hoạch số 32/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018 08-31-2017
Công văng 318/TLĐ cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn Năm 2017-2018 08-31-2017
Kế hoạch số 20 (đính kèm công văn 301 ngày 20.7.2017) 07-20-2017
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn 06-14-2017
Quyết định số 493/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn 06-02-2017
Hướng dẫn số 251 -TLĐ (Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về việc Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI 06-02-2017
HƯỚNG DẪN thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 03-31-2017
Điều lệ Công đoàn Việt Nam 03-31-2017
Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ về công tác nhân sự ban chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 03-31-2017
Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ về một số nội dung thực hiện kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 03-31-2017
Kế hoạch số 52/KH-TLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 03-31-2017
Quyết định 1924 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 01-24-2017
Quyết định 254 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 01-24-2017
Quyết định 1993 về việc ban hành quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp HOT! 01-17-2017
Nghị quyết 9c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) HOT! 01-17-2017
Quyết định 1913 về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý tài chính công ty TNHH MTV công đoàn HOT! 01-17-2017
Quyết định 1912 về việc ban hành quy chế quản lý vốn của Công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế HOT! 01-16-2017
Quyết định 1911 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn HOT! 01-16-2017
Quyết định 1910 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn Cơ sở HOT! 01-16-2017
Quyết định 1908 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn HOT! 01-16-2017
Nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới HOT! 01-16-2017
Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐ Việt Nam về bữa ăn ca 09-06-2016
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 – 2018 09-06-2016
Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 09-06-2016
Hướng dẫn Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 HOT! 09-06-2016
Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 09-06-2016
Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 09-06-2016
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: