• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Đề cương Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 08-24-2020
Công văn tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân VN 08-24-2020
Công văn tuyên truyền 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận 08-24-2020
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi thứ 4 (kỳ thi tháng 7), Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 08-08-2020
Công văn về việc triển khai phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh TV lần thứ 6 (2020-2021) 08-08-2020
Công văn số 447/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống Covid-19 (pdf) 08-04-2020
Công văn số 477/LĐLĐ ngày 06/8/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống Covid-19 giai đoạn mới 08-04-2020
Hướng dẫn của Sở Thông tin truyền thông cài đặt Bluezone 08-04-2020
Thông báo kết quả kỳ thi tháng 6 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 07-14-2020
Công văn tiếp tục vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh 2020 07-14-2020
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi tháng 6 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 - chỉnh 07-14-2020
LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO CNVCLĐ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ XXV NĂM 2020 06-28-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Viettel Trà Vinh 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty CP thương mại dịch vụ Rau Sạch 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty bảo hiểm PVI 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty TNHH Nhất An Sinh 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Mắt kính 58 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Mắt kính 58 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Câu lạc bộ đặc sản Trà Vinh 06-02-2020
Thông báo nội dung cơ bản chương trình phúc lợi đoàn viên 06-02-2020
Thông báo kết quả kỳ thi tháng 5, điều chỉnh Thể lệ và giải đáp một số vấn đề Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết định số 03/QĐ-BTCCT về công nhận kết quả kỳ thi tháng 5, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết định công nhận và thông báo kết quả kỳ thi tháng 5, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết đinh 803 ngày 11/5/2020 quyết định về việc ban hành quy trình, chứng từ thanh toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan LĐLĐ tỉnh 05-27-2020
Mẫu đăng ký Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-26-2020
Điều lệ Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-26-2020
kẾ HOẠCH 64 TUYÊN TRUYỀN PHAP LUẬT LAO ĐỘNG (PDF) 05-23-2020
kế hoạch số 64 về tuyên truyền pháp luật lao động năm 2020 (File word) 05-23-2020
Kế hoạch số 63 ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc Tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-13-2020
Công văn hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 (file word) 05-03-2020
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi tháng 4, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 04-27-2020
Kế hoạch số 61-KH/LĐLĐ ngày 22/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức công đoàn tỉnh Trà V 04-21-2020
Công văn 418 của Liên đoàn Lao động tỉnh về vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 04-19-2020
Công văn 1534 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng niềm nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) 04-18-2020
Thông báo số 01 của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 04-15-2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). 04-11-2020
Công văn 406- Về việc Công đoàn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở CNVCLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19(1) 04-11-2020
Công văn số 400 của LĐLĐ tỉnh về Công đoàn tham gia triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 04-01-2020
Quyết định số 782 ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh TV 2020 03-30-2020
Công văn 398/LĐLĐ vận động tham gia thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật (word) 03-29-2020
Công văn 398/LĐLĐ vận động tham gia thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật (PDF) 03-29-2020
Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 25/3/2020 về tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2020 (word) 03-28-2020
Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 25/3/2020 về tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2020 (DPF) 03-28-2020
CV 395-vv thực hiện công tác bình đẳng giới,dân số, gia đình, trẻ em 2020 (word) 03-25-2020
CV 395-vv thực hiện công tác bình đẳng giới,dân số, gia đình, trẻ em 2020 03-25-2020
Kế hoạch số 04/KH-HĐATVSLĐ của Hội đồng ATVSLĐ về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 03-24-2020
Công văn số 387/LĐLĐ hướng dân thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện NQ6B và Chỉ thị 03 của TLĐ 03-21-2020
Công văn hướng dân thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện NQ6b và Chỉ thị 03 của TLĐ 03-21-2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 (word))) 03-16-2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 (pdf) 03-16-2020
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: