• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO CNVCLĐ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ XXV NĂM 2020 06-28-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Viettel Trà Vinh 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty CP thương mại dịch vụ Rau Sạch 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty bảo hiểm PVI 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Công ty TNHH Nhất An Sinh 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Mắt kính 58 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Mắt kính 58 06-02-2020
Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Câu lạc bộ đặc sản Trà Vinh 06-02-2020
Thông báo nội dung cơ bản chương trình phúc lợi đoàn viên 06-02-2020
Thông báo kết quả kỳ thi tháng 5, điều chỉnh Thể lệ và giải đáp một số vấn đề Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết định số 03/QĐ-BTCCT về công nhận kết quả kỳ thi tháng 5, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết định công nhận và thông báo kết quả kỳ thi tháng 5, Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 2020 06-01-2020
Quyết đinh 803 ngày 11/5/2020 quyết định về việc ban hành quy trình, chứng từ thanh toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan LĐLĐ tỉnh 05-27-2020
Mẫu đăng ký Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-26-2020
Điều lệ Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-26-2020
kẾ HOẠCH 64 TUYÊN TRUYỀN PHAP LUẬT LAO ĐỘNG (PDF) 05-23-2020
kế hoạch số 64 về tuyên truyền pháp luật lao động năm 2020 (File word) 05-23-2020
Kế hoạch số 63 ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc Tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ XXV 05-13-2020
Công văn hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 (file word) 05-03-2020
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi tháng 4, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 04-27-2020
Kế hoạch số 61-KH/LĐLĐ ngày 22/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức công đoàn tỉnh Trà V 04-21-2020
Công văn 418 của Liên đoàn Lao động tỉnh về vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 04-19-2020
Công văn 1534 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng niềm nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) 04-18-2020
Thông báo số 01 của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 04-15-2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). 04-11-2020
Công văn 406- Về việc Công đoàn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở CNVCLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19(1) 04-11-2020
Công văn số 400 của LĐLĐ tỉnh về Công đoàn tham gia triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 04-01-2020
Quyết định số 782 ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh TV 2020 03-30-2020
Công văn 398/LĐLĐ vận động tham gia thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật (word) 03-29-2020
Công văn 398/LĐLĐ vận động tham gia thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật (PDF) 03-29-2020
Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 25/3/2020 về tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2020 (word) 03-28-2020
Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 25/3/2020 về tổ chức Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2020 (DPF) 03-28-2020
CV 395-vv thực hiện công tác bình đẳng giới,dân số, gia đình, trẻ em 2020 (word) 03-25-2020
CV 395-vv thực hiện công tác bình đẳng giới,dân số, gia đình, trẻ em 2020 03-25-2020
Kế hoạch số 04/KH-HĐATVSLĐ của Hội đồng ATVSLĐ về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 03-24-2020
Công văn số 387/LĐLĐ hướng dân thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện NQ6B và Chỉ thị 03 của TLĐ 03-21-2020
Công văn hướng dân thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện NQ6b và Chỉ thị 03 của TLĐ 03-21-2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 (word))) 03-16-2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020 (pdf) 03-16-2020
Công văn 384-LĐLĐ tỉnh triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid - 19 (word) 03-16-2020
Công văn 384/LĐLĐ tỉnh triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19 (pdf) 03-16-2020
Kế hoạch số 211 về việc tổ chức cuộc thi ảnh đẹp online "Tự hào áo dài phụ nữ Việt" 03-11-2020
Công văn số 380/LĐLĐ ngày 12/3/2020 về việc vận động tham gia cuộc thi ảnh đẹp online "Tự hào áo dài phụ nữ Việt" 03-11-2020
Đề cương truyên truyền đính kèm công văn số 379 ngày 12/3/2020 03-11-2020
công văn số 379/LĐLĐ ngày 12/3/2020 về việc sao gửi đề cương tuyên truyền công tác đối ngoại về tuyên truyền Tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng bảo an Liên hợp quốc ( tháng 1/2020) 03-11-2020
Công văn 369 -Vận động nữ đoàn viên CNVCLĐ mặc trang phục áo dài 02-24-2020
Hướng dẫn số 17 ngày 11/02/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (word) 02-11-2020
Hướng dẫn số 17 ngày 11/02/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (pdf) 02-11-2020
công văn số 359 ngày 11 tháng 02 năm 2020 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2020 (pdf) 02-11-2020
Hướng dẫn số 16 về thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của CĐ về chấp hành quy định của pháp luật lao động (worl) 02-11-2020
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: