• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT       HỌ VÀ TÊN      CHỨC DANH                ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Thạch Thị Thu Hà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Trần Trung Truyền Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
3 Lê Thị Kim Chi Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
4 Châu Văn Trưởng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Lê Văn Lẹ Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6 Lê Minh Điển Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
7 Nguyễn Văn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
8 Nguyễn Hùng Cường Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh
9 Lê Minh Quyết Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch CĐCS Công ty THNH Giày da Mỹ Phong
10 Cao Văn Thiệt Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh
11 Nguyễn Thị Vân Hằng Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
     
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: