• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

    STT                               ĐƠN VỊ                           ĐIỆN THOẠI

I. LĐLĐ TỈNH

 
1

Chủ tịch:Thạch Thị Thu Hà

ĐT: 3864.174

Di động: 0985.663.963

2 Phó Chủ tịch Thường trực: Trần Trung Truyền

ĐT: 3869.242

Di động: 0913988335

3 Phó Chủ tịch: Châu Văn Trưởng

ĐT: 3862.226

Di động: 0914.966.357

4

Phó Chủ tịch: Lê Thị Kim Chi

ĐT: 3862.462

Di động: 0932.922.269

5

Văn phòng:

3862.456

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Thanh Sơn

Di động: 0918.602.090

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thị Mỹ Phương

Di động: 0948.840.667

6

Ủy ban kiểm tra:

3864.310

Chủ nhiệm: Lê Minh Điển

Di động: 038.7617111

Phó Chủ nhiệm: Trần Nhật Linh

Di động: 0948.627373

7

Ban Tuyên giáo và Nữ công:

3864.188

Trưởng ban: Nguyễn Thị Vân Hằng

Di động: 0902.709.770

Phó Trưởng ban: Trương Thanh Dũng

Di động: 0918.544.418

8

Ban Tổ chức:

3863.016

Trưởng ban: Lê Văn Lẹ

Di động: 0918.439.476

9

Ban Chính sách - pháp luật:

3864.173

Phó Trưởng ban: Thạch Thị Nhi

Di động: 039.648.7855

10

Ban Tài chính:

3.864172

Phó ban: Nguyễn Ngọc Thắng

Di động: 0919.253.839

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Mõng

Di động: 0943761149

II. LĐLĐ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, CĐ NGÀNH
1

LĐLĐ huyện Càng Long:

3883.152

Chủ tịch: Trịnh Văn Út

Di động : 0919.821.418

Phó chủ tịch: Phan Thị Phụng

Di động:

2

LĐLĐ huyện Châu Thành:

3872.850

Chủ tịch: Võ Trường Thắng

Di động: 0916.131.042

Phó Chủ tịch: Chung Thị Hoa Lư

Di động: 0972.233.111

3

LĐLĐ huyện Duyên Hải:

3738.116

Chủ tịch: Đào Văn Năng

Di động: 0917.858.879

Phó chủ tịch: Thạch Phương

Di động: 0986.273.152

4

LĐLĐ huyện Tiểu Cần:

3822.179

Chủ tịch: Lê Văn Bài

Di động: 0908.065.390

Phó Chủ tịch: Đào Thị Kim Thiêu

Di động: 0916.093.513

5 LĐLĐ huyện Cầu Kè: 3814.180

Chủ tịch: Nguyễn Văn Đông

Di dộng: 0912.109.418

Phó chủ tịch: Trần Thị Thúy Phượng

Di động: 036.934.1228

6

LĐLĐ huyện Trà Cú:

3874.926

Chủ tịch: Ngô Quốc Thạnh

Di động: 0947.646.222

Phó Chủ tịch: Kim Thị Thanh Xuân

Di động: 038.680.1811

7

LĐLĐ huyện Cầu Ngang:

3.823226

Chủ tịch: Ký Chane ĐôRa

Di động: 039.220.1949

Phó chủ tịch: Huỳnh Tấn Thuận

Di động: 0939.039.141

8

LĐLĐ thị xã Duyên Hải:

3832.711

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Văn

Di động: 0919329156

Phó chủ tịch: Bùi Thị Thu Thủy

Di động: 0914.609.772

9

LĐLĐ thành phố Trà Vinh:

3856.382

Chủ tịch: Nguyễn Thị Vậy

Di động: 0918.821.260

Phó chủ tịch: Đinh Ngọc Minh

Di động: 0941.230.999

Phó Chủ tịch: Trần Quốc Việt

Di động: 0918.703.633

10

Công đoàn Viên chức:

3841.815

Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường

Di động: 038.9898.333

Phó Chủ tịch: Đoàn Phúc Linh

Di động: 0941.946.363

11

Công đoàn Khu Kinh tế:

3680 452

Chủ tịch: Cao Văn Thiệt

Di động: 0986.027.769

12

CĐ ngành Giáo dục:

3864449

Chủ tịch: Bùi Thị Rảnh

Di động: 0916798609

Phó Chủ tịch: Trần Thị Hải Yến

Di động: 033.414.8141

13

CĐ ngành Y tế:

3866.482

Chủ tịch: Trần Ngọc Phương

Di động: 0919.588.711

III. CĐCS TRỰC THUỘC  
1

Công ty CP Văn hóa tổng hợp:

3752753 - 3753576

Chủ tịch: Lê Hoàng Thành

Di động: 0913.729.351

Phó Chủ tịch: Phan Thị Thanh Tiếp

Di động: 0913.981.095

2 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh: 3860.100

Chủ tịch: Châu Thị Thu Trang

Di động: 0985.140.217

Phó Chủ tịch: Cao Thành Phước

ĐT: 3860101

Di động: 0377006999

3

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước:

3840.215

Chủ tịch: Nguyễn Văn Quý

Di động: 0913.730.545

Phó Chủ tịch: Phan Thị Ngọc Thu

Di động: 0939.992.071

4

Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm:

3855.372

Chủ tịch: Nguyễn Văn Tẩm

Di động: 0918.157.709

Phó Chủ tịch: Lưu Dương Kim Hương

Di động: 036.3077.220

5

Công ty TNHH May Hồng Việt:

6266.054

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bạch

Di động: 0939.992.099

Phó Chủ tịch: Hà Phương Thảo

Di động: 0917.917972

6

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong:

3613.814

Chủ tịch: Lê Minh Quyết

Di động: 0918.528.126

Phó Chủ tịch: Dương Văn Thắng

Di động: 0903.002.443

Phó Chủ tịch: Phạm Kim Tiến

Di động: 0975.280.038

7

Công ty CP Trà Bắc:

3852.561

Chủ tịch: Đinh Văn Hiểu

Di động: 0918.579.727

8

Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp:

3856.130

Chủ tịch: Đặng Thị Kim Loan

Đi động: 0903 134 054

Phó Chủ tịch: Phạm Hữu Phúc

Đi động: 0918 534 367

9

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh:

3868.018

Chủ tịch: Đoàn Khánh Vân

Di Động: 0913.995.388

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Thủy

Di Động: 0917.333.729

10

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh:

3765.342

Chủ tịch: Huỳnh Thị Hồng Xuân

Di động: 0944.324.423

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Huyên

Di động: 0367.832.426

11

Công ty CP Thủy sản Cửu Long:

3852.321

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Bảy

Di động: 0911.571.963

12

Trường Đại học Trà Vinh:

3855.246

Chủ tịch: Quách Thị Vũ Huệ

Di động: 0918.353.249

Phó Chủ tịch: Đặng Diệp Minh Tân

Di động: 0918.586.929

Phó Chủ tịch: Tiêu Ngọc Linh

Di động: 0919.404.934

13

Công ty Bảo việt Nhân thọ:

3864.924

Chủ tịch: Trần Văn Ngây

Di động 09183.53322

14

Công ty CP Du lịch Trà Vinh:

3858.556

Chủ tịch: Lê Thị Bích Hợp
15

Công ty Bảo Việt Trà Vinh:

3862.148

Chủ tịch: Nguyễn Như Ngọc Diễm
16

Công ty Bảo Minh Trà Vinh:

3865.339

Chủ tịch: Võ Lê An
17

Công ty CP Phát triển điện nông thôn:

3566.888

Chủ tịch: Trương Thị Thùy Linh

Di động: 085.9012.888

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: