• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH

QUA CÁC THỜI KỲ

 

- Đồng chí Trần Thanh Hồng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh khóa V, VI.

 

- Đồng chí Dương Văn Kẽn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh khóa VII.

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh khóa VIII, IX

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: