• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: Tập trung nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác ATVSLĐ

          Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

ATVSLĐ 2021

Đ/c Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ đến thăm và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Các hoạt động hưởng ứng tập trung vào đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ; các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động:

Tập trung thông tin, tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động cho NLĐ: Tăng cường tuyên truyền về các chế độ, chính sách và những quy định về ATVSLĐ; các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đánh giá nguy cơ rủi ro và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động; tăng cường việc phổ biến kinh nghiệm, tập huấn phương pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, người lao động.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, tập trung vào 02 phong trào chủ yếu: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”: phát động CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác. Giáo dục, vận động CNVCLĐ rèn luyện tác phong công nghiệp, nắm vững và thực hiện nghiêm nội quy cơ quan, đơn vị, nội quy lao động của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn quy phạm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”: nâng cao nhận thức của NLĐ và thấy được sự cần thiết phải làm cho môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động; trồng và chăm sóc tốt vườn hoa, cây cảnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giữ gìn ATVSLĐ, làm cho nơi làm việc, nhà xưởng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên bằng các biện pháp như: tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kỹ năng phương pháp hoạt động cho mạng lưới ATVSV.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe CNVCLĐ:Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đề xuất với Lãnh đạocơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe ít nhất một lần; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các trường hợp đoàn viên CNVCLĐ bị tai nạn lao động vàcó hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Đăng ký công trình, phần việc về ATVSLĐ: Yêu cầu các cấp công đoàn triển khai đăng ký thực hiện công trình, phần việc về an toàn vệ sinh lao động và đây là một trong những điểm mới nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021. Nội dung công trình phần việc tập trung vào các sáng kiến cải tiến kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; phát động đoàn viên, CNVCLĐ vệ sinh trong và ngoài cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vệ sinh nhà xưởng; trồng hoa, cây cảnh trong và ngoài khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Các công trình phần việc tập trung thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 30/4/2021. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ xét chọn một số công trình phần việc có nhiều hoạt động nổi bật để tuyên dương, khen thưởng.

Các hoạt động này nhằm tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống COVID-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động. Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác An toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Bài, ảnh: Minh Thiện

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: