• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Châu Thành

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Châu Thành thăm hỏi tình hình sản xuất, tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH MINABECO

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh còn báo cáo tình hình khó khăn của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên sự giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các nước vẫn còn rất hạn chế, mặt dù các công ty trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn đang hoạt động và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và phải đeo khẩu trang khi vào làm việc. Đến nay có 04 Công ty tạm hoãn hợp đồng và cắt giảm lao động như: Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong cắt giảm 11 đợt gồm 11.831 lao động, Công ty TNHH Liên Đăng cắt giảm 76 lao động, Công ty TNHH may mặc Đông Thái tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với 90 lao động do không nhập được nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài và không tìm được nguồn hàng gia công trong nước…

Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật lao động, tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tập trung sản xuất, ổn định quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra cuối năm. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ giới thiệu việc làm mới đối với lao động bị mất việc làm do các công ty cắt giảm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm việc.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: