• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng LĐLĐ Việt Nam: đề nghị bổ sung nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất

Đây là 01 trong 06 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ. Nội dung này được nêu trong Thông báo số 1/TB-VPCP ngày 01/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động cả nước trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm. Sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chặt chẽ, hiệu quả, đi vào thực chất với các nội dung cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay là điều kiện để hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, mang lại kết quả tích cực, góp phần chăm lo tốt hơn việc làm, thu nhập, đời sống và điều kiện làm việc của công nhân lao động. Thời gian qua, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi bên, nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến người lao động: tham gia xây dựng thể chế, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn, quan trọng mà người lao động quan tâm; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua, lao động sản xuất, nâng cao năng suất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia: góp sức cùng cả nước làm nên những chỉ số kinh tế ấn tượng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Đặc biệt, trong năm 2020, Công đoàn đã đồng hành cùng Chính phủ vận động công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân tích cực có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, góp phần vào những kết quả quan trọng trong việc thực hiện “Mục tiêu kép" của Chính phủ.

06.1.21.3

 

Ảnh (st: internet): Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

 

Trong thời gian tới, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp, như:

Một là,Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai là,Phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Ba là,Không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để tăng lương.

Bốn là,Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Năm là,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Sáu là,Phấn đấu người công nhân thời kỳ mới phải là những người có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, giác ngộ giai cấp, tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, nắm chắc kinh tế số, tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao.

Bảy là, Có các chủ trương, chính sách, pháp luật và các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của người công nhân nước ta.

Tám là,Chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, dân tộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Với 06 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu tham mưu thực hiện, trong đó có một số vấn đề mà CNVCLĐ rất quan tâm đó là:

Về điều chnh tiền lương ti thiu vùng năm 2021 và việc tăng lương ti thiu bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 hàng năm:Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cu kiến nghị điều chnh tin lương tối thiu vùng năm 2021 và việc tăng lương ti thiu bắt đu từ ngày 01 tháng 7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vi các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình kinh tế - xã hội làm căn cứ để đxuất, báo cáo Chính phủ trước Quý II năm 2021.

Vđề nghị có quy định cụ thể nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phi bo đm các điều kiện như có công trình vsinh, nước hợp vệ sinh khi phê duyệt Kế hoạch, Đề án, Chương trình Kiên chóa trường, lớp học:Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ  trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015. Lộ trình đến năm 2020, trong đó xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng; tổng hợp, đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, Đề án, Chương trình cho các giai đoạn tiếp theo.

Về việc hỗ trợ từ 1.000 - 2.000 tđồng để đu tư xây dựng h tng kỹ thuật và các công trình hạ tng xã hội tại 50 thiết chế của Công đoàn:Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối vốn cho các dự án theo đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định Luật Đầu tư công.

Và đặc biệt là về đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cu b sung nghnặng nhọc đối với giáo viên bc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất: Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hướng dn cụ thtrường hợp do Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam đxuất)./.

                                                                                                                                     MÂY TRẮNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: