• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Từ 25/5/2020: Mã số BHXH cũng chính là mã định danh y tế

Ngày 25/5/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2153/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 4376/QĐ-BYT ngày 24/9/2019 về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Quyết định nêu rõ: Mã định danh y tế là nhóm dữ liệu được sử dụng để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe .

Mã số BHXH là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguyên tắc xác định mã định danh y tế: (1). Sử dụng mã số bảo hiểm xã hội làm mã định danh y tế. (2) Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời. (3) Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản sau đây:

(1) Sẵn sàng: Luôn trong trạng thái sẵn sàng bất cứ khi nào, bất cứ đâu để các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng mã định danh y tế.

(2) Nhận diện: Có khả năng xác định danh tính của một cá nhân gắn liền với một mã định danh hợp lệ. Thông tin định danh có thể bao gồm các thông tin sau: mã bảo hiểm xã hội, họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, địa chỉ khai sinh. Những thông tin này không được đưa vào việc sinh ra mã định danh y tế, nhưng được sử dụng gắn liền với mã định danh y tế và có thể được cập nhật trong trường hợp có yêu cầu thay đổi hợp lệ từ người dân.

(3) Liên thông: mã định danh y tế có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin khác nhau.

(4) Ánh xạ: Có khả năng tạo liên kết với các mã định danh khác.

(5) Xác thực: Có khả năng kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

Mã định danh y tế gồm mười ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH.

Mời các ban quan tâm xem chi tiết tại Quyết định 2153/QĐ-BYT trên trang thuvienphapluat.

MÂY TRẮNG (t/h)

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: