• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Có được đóng BHXH một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu?

Nhiều người lao động, công chức, viên chức chưa hiểu “Được đóng BHXH bắt buộc một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu” nên chọn hưởng BHXH một lần. Nếu người lao động thực sự chưa nắm rõ chính sách BHXH thì đây là một thiệt thòi lớn cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

Hồng anh

Người lao động được đóng BHXH bắt buộc một lần cho 6 tháng còn thiếu để hưởng lương hưu.

Ảnh Bá Thi

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong những năm gần đây số người hưởng BHXH một lần bình quân khoảng 700.000 lượt người/năm, trong đó có rất nhiều người có quỹ thời gian đóng BHXH trên 17 năm, thậm chí nhiều trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu và đã đóng BHXH đến 19 năm 6 tháng vẫn chọn hưởng BHXH một lần. Thay vì, chọn phương thức đóng BHXH bắt buộc 01 lần cho 06 tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 6 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 “…trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Ví dụ: Năm 2019, ông A đã đủ 60 tuổi, có đóng BHXH là 19 năm 06 tháng với mức tiền công là 5 triệu, hàng tháng mức tiền đóng của người lao động và người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất là 1.100.000đ (14% của người sử dụng lao động và 8% của người lao động). Như vậy ông A chỉ cần đóng 01 lần với số tiền là 6,6 triệu để được hưởng các quyền lợi sau:

1. Nhận lương hưu với mức tiền tương đương 2,6 triệu/tháng (51% chưa có điều chỉnh trượt giá) và hưởng suốt đời.

2. Được hưởng chi phí khám chữa bệnh BHYT với mức 95%.

3. Nếu không may ông A từ trần, thân nhân được hưởng mai táng phí 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm mất (hiện tại 10 tháng lương cơ sở là 13.900.000đ) và còn được nhận trợ cấp tuất một lần hoặc tuất tháng theo điều kiện thực tế.

Qua các buổi đối thoại trực tiếp với người lao động và nhân dân, nhiều đề nghị từ người lao động là được hoàn trả số tiền đã nhận BHXH một lần để được cộng nối thời gian hưởng. Tuy nhiên vấn đề này hiện nay chưa được Luật Bảo hiểm xã hội điều chỉnh. Vì vậy người lao động nên quý thời gian đóng BHXH của mình bằng việc tích lũy thời gian đóng BHXH ngay hôm nay để được hưởng lương hưu thay vì chọn hưởng BHXH một lần rồi luyến tiếc khi đã tiêu đi hết khoảng tiền đã nhận.

HỒNG ANH

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: