• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh: Thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất 47,6 triệu đồng

Theo báo cáo tình hình hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 47,6 triệu đồng và thấp nhất là 0,5 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Châu Thành thăm hỏi tình hình sản xuất, tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH MINABECO

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh còn báo cáo tình hình khó khăn của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên sự giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các nước vẫn còn rất hạn chế, mặt dù các công ty trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn đang hoạt động và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và phải đeo khẩu trang khi vào làm việc. Đến nay có 04 Công ty tạm hoãn hợp đồng và cắt giảm lao động như: Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong cắt giảm 11 đợt gồm 11.831 lao động, Công ty TNHH Liên Đăng cắt giảm 76 lao động, Công ty TNHH may mặc Đông Thái tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với 90 lao động do không nhập được nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài và không tìm được nguồn hàng gia công trong nước…

Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật lao động, tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tập trung sản xuất, ổn định quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra cuối năm. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ giới thiệu việc làm mới đối với lao động bị mất việc làm do các công ty cắt giảm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm việc.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

 

BHXH tự nguyện- kết quả và những nỗ lực vượt bậc

Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định thành công nhất trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đó là sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị cho đến đông đảo người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Sự thay đổi này rất quan trọng, là yếu tố then chốt tạo ra những thành công trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh và BHXH tỉnh phối hợp tuyên truyền.

Thứ nhất, đó là sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Giờ đây, cấp ủy Đảng các cấp không chỉ lãnh đạo công tác BHXH, BHYT bằng các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động mà chỉ tiêu BHXH, BHYT nói chung, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã được đưa vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng từ Tỉnh ủy đến Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn và trở thành chỉ tiêu pháp lệnh của chính quyền các cấp; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

Thứ hai, là sự chuyển hóa trạng thái mạnh mẽ của người dân từ trạng thái không quan tâm sang quan tâm, tìm hiểu về chính sách và quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và những người thân trong gia đình.

Thứ ba, cơ quan BHXH đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và không hề đơn độc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện.

Nhờ tất cả những thay đổi đó, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh Trà Vinh năm 2020 “vượt bậc” so với các năm trước. Cụ thể, kết quả số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 là 14.830 người, tăng 8.893 so với năm 2019 (tăng gần 2,5 lần), đạt 117,84% kế hoạch BHXH Việt Nam giao đầu năm 2020, đạt cả 1.500 người - chỉ tiêu phấn đấu BHXH Việt Nam giao 03 tháng cuối năm.

Như đã biết, cuối năm 2020 cả nước phát triển được 1,068 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019. Tỷ lệ 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Riêng địa bàn Trà Vinh, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện là 2,7% (14.830 người), vượt 1,7% và vượt trước hạn 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW, và cũng là mục tiêu Tỉnh ủy Trà Vinh đặt ra. Đây là con số thể hiện sự nỗ lực rất lớn của BHXH tỉnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thành công của năm 2020 là tiền đề để BHXH tỉnh triển khai công tác tuyên truyền phát triển người tham gia. Năm 2021 BHXH tỉnh tiếp tục áp dụng các giải pháp hiệu quả đã thực hiện, đặc biệt chú trọng bám sát chính quyền cấp cơ sở và chủ động, linh hoạt, dồn sức ngay từ đầu năm cho công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả tốt đẹp.

Bài, ảnh: HỒNG ANH

Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con. Thông tư nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành: Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ).

Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động 2019: (1). Nội dung của hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21; (2). Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể theo khoản 4 Điều 73; (3). Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo khoản 1 Điều 142.

Tại Điều 10 Thông tư này quy định rõ: Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con:

Thứ nhất là, các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ

Một là, có 55 nhóm nghề, công việc được áp dụng chung cho tất cả lao động nữ, trong đó có các công việc: Các công việc sơn, sửa, xây, trát, vệ sinh, trang trí trên mặt ngoài các công trình cao tầng (từ tầng 3 trở lên hoặc ở độ cao trên 12m so với sàn công tác) không có máy, cẩu nâng hoặc giàn giáo kiên cố; Các công việc phải mang vác trên 50kg; Tiếp xúc trực tiếp với sơn trong quá trình sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ sơn mài, tranh sơn mài; Trực tiếp kiểm kê, bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu, sách, báo, phim, ảnh trong kho lưu trữ, phòng kỹ thuật bảo quản của thư viện; Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật, tu sửa, phục chế hiện vật bảo tàng; Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 500kVA.

Hai là, có thêm 38 nhóm nghề, công việc (ngoài 55 công việc quy định nêu trên) được áp dụng đối với lao động nữ trong thời gian có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong đó có: Các công việc ở môi trường lao động bị ô nhiễm bởi điện từ trường nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động (như công việc ở các đài phát sóng tần số ra-đi-ô (radio), đài phát thanh, phát hình và trạm ra-đa (radar), trạm vệ tinh viễn thông); Tiếp xúc trực tiếp (bao gồm cả sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng) với các hóa chất trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi, diệt côn trùng và các hóa chất khác có khả năng gây biến đổi gen và ung thư; Mang vác nặng trên 20 kg; Tham gia trực tiếp vào các hoạt động điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch tại thực địa nơi đang nghi ngờ hoặc ghi nhận có trường hợp mắc bệnh; Xúc, sấy, vận chuyển cá thối hoặc làm trong dây chuyền sản xuất bột cá gia súc; Xáo đảo xúc bùn ao nuôi thủy sản, hải sản; Công việc trực tiếp tiếp xúc với hóa chất thuốc nhuộm trong các nhà máy nhuộm như: thủ kho, phụ kho hóa chất; pha chế hóa chất thuốc nhuộm; Công việc phải ngâm mình dưới nước bẩn; Làm việc trong môi trường thiếu dưỡng khí; trong nhà xưởng nơi có nhiệt độ không khí từ 40°C trở lên về mùa hè và từ 32°C trở lên về mùa đông; Làm việc trong môi trường lao động có độ rung cao hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động; sử dụng các loại máy, thiết bị có độ rung toàn thân và rung cục bộ cao hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động; Công việc có tư thế làm việc gò bó, trong không gian chật hẹp có khi phải nằm, cúi, khom; Giao, nhận, bảo quản, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu trong hang hầm; giao, nhận xăng, dầu trên biển.

Thứ hai là, các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam: có 11 nhóm nghề, công việc: (1). Tiếp xúc trực tiếp với kim loại nặng như Cadimi (CD), chì (Pb), niken (Ni), thủy ngân (Hg) ...(2). Tiếp xúc với hóa chất công nghiệp như Benzene (C6H6); Toluene (C7H8); Xylene (C6H10), thuốc trừ sâu, diệt cỏ, dung môi hữu cơ, vật liệu sơn. (3). Tiếp xúc trực tiếp với sóng siêu âm cao tần như sóng ra-đa (radar)…(4). Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân. (5). Sử dụng chất phóng xạ. (6). Sản xuất chế biến chất phóng xạ. (7). Lưu trữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. (8). Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ. (9). Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. (10). Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ. (11). Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có khả năng tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ion hóa.

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con được quy định tại Điều 11 Thông tư này

Thứ nhất, người sử dụng lao động có trách nhiệm: (a) Thực hiện công bố công khai để người lao động biết về những nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc; (b) Cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để người lao động lựa chọn, quyết định làm việc; thực hiện khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, khi sử dụng người lao động làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.

Thứ hai, người lao động có trách nhiệm: (a) Tìm hiểu kỹ về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để xem xét, quyết định việc giao kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định; (b) Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động khi làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo hợp đồng lao động./.

ÁNH LAM

Tổng LĐLĐ Việt Nam: đề nghị bổ sung nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất

Đây là 01 trong 06 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ. Nội dung này được nêu trong Thông báo số 1/TB-VPCP ngày 01/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động cả nước trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm. Sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chặt chẽ, hiệu quả, đi vào thực chất với các nội dung cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay là điều kiện để hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, mang lại kết quả tích cực, góp phần chăm lo tốt hơn việc làm, thu nhập, đời sống và điều kiện làm việc của công nhân lao động. Thời gian qua, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mỗi bên, nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến người lao động: tham gia xây dựng thể chế, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn, quan trọng mà người lao động quan tâm; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua, lao động sản xuất, nâng cao năng suất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia: góp sức cùng cả nước làm nên những chỉ số kinh tế ấn tượng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Đặc biệt, trong năm 2020, Công đoàn đã đồng hành cùng Chính phủ vận động công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân tích cực có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, góp phần vào những kết quả quan trọng trong việc thực hiện “Mục tiêu kép" của Chính phủ.

 

Ảnh (st: internet): Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

 

Trong thời gian tới, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp, như:

Một là,Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai là,Phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Ba là,Không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở để tăng lương.

Bốn là,Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Năm là,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Sáu là,Phấn đấu người công nhân thời kỳ mới phải là những người có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, giác ngộ giai cấp, tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, nắm chắc kinh tế số, tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao.

Bảy là, Có các chủ trương, chính sách, pháp luật và các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động, giảm bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn của người công nhân nước ta.

Tám là,Chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, dân tộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Với 06 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu tham mưu thực hiện, trong đó có một số vấn đề mà CNVCLĐ rất quan tâm đó là:

Về điều chnh tiền lương ti thiu vùng năm 2021 và việc tăng lương ti thiu bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 hàng năm:Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cu kiến nghị điều chnh tin lương tối thiu vùng năm 2021 và việc tăng lương ti thiu bắt đu từ ngày 01 tháng 7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vi các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình kinh tế - xã hội làm căn cứ để đxuất, báo cáo Chính phủ trước Quý II năm 2021.

Vđề nghị có quy định cụ thể nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phi bo đm các điều kiện như có công trình vsinh, nước hợp vệ sinh khi phê duyệt Kế hoạch, Đề án, Chương trình Kiên chóa trường, lớp học:Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ  trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015. Lộ trình đến năm 2020, trong đó xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng; tổng hợp, đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, Đề án, Chương trình cho các giai đoạn tiếp theo.

Về việc hỗ trợ từ 1.000 - 2.000 tđồng để đu tư xây dựng h tng kỹ thuật và các công trình hạ tng xã hội tại 50 thiết chế của Công đoàn:Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối vốn cho các dự án theo đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định Luật Đầu tư công.

Và đặc biệt là về đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cu b sung nghnặng nhọc đối với giáo viên bc học mầm non và giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất: Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hướng dn cụ thtrường hợp do Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam đxuất)./.

                                                                                                                                     MÂY TRẮNG

Cán bộ, công chức, viên chức: không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp 2020 có rất nhiều điểm mới, trong đó có thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp (bổ sung thêm 01 đối tượng).

 

 

Tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

(1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

(2) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(3) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

(4) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(5) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(6) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

(7) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức là 01 trong 07 nhóm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam./.

MÂY TRẮNG

Các cấp công đoàn tiếp tục phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thường trực Ban Bí thư vừa có Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương nêu rõ: Hiện nay, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh, mạnh hơn trước. Tại Việt Nam, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ ca nhiễm xâm nhập và gây lây lan trong cộng đồng vẫn luôn thường trực do nguyện vọng của đồng bào ta từ nước ngoài trở về nước đón Tết Tân Sửu 2021 rất lớn. Vừa qua, ở một số nơi đã có biểu hiện lơ là, chủ quan, không áp dụng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên và khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời điểm hết sức quan trọng này, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu:

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ, ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thuỷ quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; quản lý chặt chẽ các địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp xâm nhập trái phép. Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

4. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người; hạn chế tổ chức các lễ hội; có giải pháp phòng, chống dịch đối với các khu phố đi bộ, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa…; quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

5. Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, người đứng đầu cấp uỷ đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở các cơ sở khám, chữa bệnh; sớm phát hiện ca nhiễm (nếu có), khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

7. Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt, tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.

8. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành chỉ đạo toàn ngành thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Ban cán sự đảng Bộ Y tế sớm có phương án về việc hợp tác với nước ngoài sản xuất, mua vaccine của nước ngoài, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Trung ương Ðảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện công văn này.

 

Ảnh (st internet)Hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm Covid-19!

                   Để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CNVCLĐ trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là cần tuyên truyền “Hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19 !”:

- Khẩu trang phải che kín mũi, miệng, đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang; không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng.

- Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai, không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang.Thay khẩu trang sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn, tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần.

- Với khẩu trang vải tái sử dụng nhiều lần, phải giặt riêng hàng ngày bằng xà phòng và nước sạch, phơi khô tự nhiên hoặc sấy hoặc ủi khô; số lần tái sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn trước và sau khi đeo khẩu trang./.

MÂY TRẮNG

"Thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa"- nhiều mô hình hiệu quả của CĐCS Trường Đại học Trà Vinh trong thực hiện Cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tại Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ ngày 03/9/2019 về thực hiện cuộc vận động trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Trà Vinh góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni - lon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, đặc biệt là Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hành động cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

* Công tác phát động, ra quân thực hiện cuộc vận động

Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà Vinh đã phát động không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các cuộc họp, những ngày họp mặt, tổ chức sự kiện của Trường.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà Vinh đã chủ động hoặc phối hợp với các bộ phận của Trường tổ chức các hoạt động: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường; thực hiện nhiều giải pháp trong bảo vệ môi trường như: Xây dựng hệ thống thu gom rác thải có phân loại rác hữu cơ, vô cơ và rác tái chế, hệ thống xử lý nước thải, khu vực xử lý rác hữu cơ để làm phân bón…thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia, cùng với công tác truyền thông đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, có sự ảnh hưởng tích cực trong Nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị qua đó giúp thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần nhằm góp phần xây dựng Trường Đại học xanh, sạch, đẹp.

 

Chùm ảnh về các hoạt động và các mô hình của đoàn viên công đoàn, CBGVNLĐ và sinh viên nhà trường

* Các mô hình cụ thể

Công đoàn trường đã cùng với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các lớp tấp huấn, đào tạo kiến thức về Môi trường cho các em sinh viên trong năm với 04 đợt cho 300 sinh viên; tổ chức cuộc thi Online “Tìm hiểu kiến thức Môi trường” đã thu hút hơn 200 sinh viên tham gia. Tổ chức cuộc thi Thời trang ấn tượng với chủ đề Đại học Xanh, vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi về “ý tưởng sáng tạo xanh năm 2019” với 12 ý tưởng đạt giải. Hội Sinh viên thành lập Câu lạc bộ Môi trường đảm nhận vai trò tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện các phần việc liên quan đến bảo vệ môi trường trong sinh viên, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ý thức hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tạo hình ảnh đẹp trong công tác bảo vệ môi trường.

Tiếp nối các hoạt động trang bị kiến thức là chuỗi các hoạt động thứ Bảy tình nguyện – Chủ Nhật xanh: như trồng hoa, chăm sóc cây xanh khuôn viên Trường, các khu vực trạm, trại thực hành … xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp tạo môi trường học tập trong lành cho sinh viên, trong năm 2020 đã tổ chức thực hiện hơn 12 đợt tình nguyện chủ nhật xanh với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên công đoàn và 1500 sinh viên. Xây dựng mô hình “Cá bống ăn rác nhựa” vừa để tuyên truyền vừa thu gom rác thải nhựa, đây là mô hình tạo được sự chú ý mạnh mẽ trong lực lượng đoàn viên công đoàn và sinh viên. Đặc biệt đội hình chạy xe đạp nhặt rác trong các giờ ra chơi được sinh viên hưởng ứng tích cực, lan truyền mạnh mẽ mang những giá trị, thông điệp thiết thực về bảo vệ, cải thiện, làm sạch môi trường...

 

Ảnh: Trường ĐHTV (TVU) - Đại học xanh - thân thiện

Với các mô hình trên đã góp phần vào việc xây dựng Trường Đại học Trà Vinh là trường đạt Đại học xanh đầu tiên ở khu vực ĐBSCL, cũng là 1 trong 2 trường đại học tại Việt Nam có 3 năm liên tục nằm trong Top 300 trường Đại học phát triển bền vững và thân thiện với môi trường của bảng xếp hạng UI GreenMetric.‎ Cũng như, đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục trong nước & quốc tế: FIBBA, AUN-QA.                                    

                                                                                             Bài, ảnh (st): ÁNH LAM

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: