• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn 406- Về việc Công đoàn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở CNVCLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 406/LĐLĐ về việc Công đoàn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở CNVCLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: