• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Trà Vinh

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Trà Vinh vừa hoàn chỉnh báo cáo kết quả nữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trình Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X). Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu qua trọng đề ra.

Chi tiêu

LĐLĐ tỉnh kiểm tra hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ TP. Trà Vinh

Cụ thể, công tác kết nạp 19.627 đoàn viên công đoàn, đạt 130,85%, thành lập 27 Công đoàn cơ sở đạt 100%, Giới thiệu 3.479 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, đạt 123,61%. Hàng năm có 99,9% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đủ tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 99,78 %; Thành lập Ban Nữ công quần chúng đạt 100 %. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Số cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ đạt 100%; số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức đạt 100%; Số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 87,8%; Số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 84,7%; Số doanh nghiệp xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 84,7%. Số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 94,11%; có 82,5% bản thỏa ước có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định. Có 89,2% số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. Vận động 90% số người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn. Thu tài chính công đoàn theo dự toán đạt 103,09%.

Trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, dịch bệnh… ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của người lao động. Đây là nỗ lực rất lớn của các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đã khắc phục khó khăn Hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin, ảnh: BAN MAI

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: