• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đối thoại để nâng mức bữa ăn ca cho người lao động

Thời gian qua, các cp công đoàn đã có nhiều biện pháp chủ động tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) chăm lo đời sống vật chất, tinh thn cho người lao động (NLĐ). Cụ thể là về chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ theo Nghị quyết 7c/NQ-BCH. Cấp công đoàn tỉnh Trà Vinh, nhất là CĐCS trong các doanh nghiệp đã chủ động đối thoại nâng mức bữa ăn ca cho NLĐ.

Bua an

Một bữa ăn giữa ca của công nhân (ảnh minh họa). TC (ts)

Theo số liệu báo cáo của các cấp công đoàn, tính đến ngày 02/12/2020 toàn tỉnh Trà Vinh có 84 doanh nghiệp (nơi có tổ chức công đoàn) thực hiện bữa ăn ca cho công nhân lao động dưới nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể có 13 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, 6 doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn và có 65 doanh nghiệp hỗ trợ tiền mặt cho NLĐ ăn tự túc. Trong đó, có đến 76 doanh nghiệp hỗ trợ mức ăn có giá trị từ 15.000 đồng trở lên (chiếm 90,04%), 08 doanh nghiệp hỗ trợ mức ăn có giá trị dưới 15.000 đồng (từ 10.000 đồng đến 14.000 đồng).

Bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện bữa ăn ca cho người lao động, đến nay toàn tỉnh Trà Vinh còn 11 doanh nghiệp (nơi có tổ chức công đoàn) chưa thực hiện, nguyên nhân do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp giải thể hoặc do mới thành lập tổ chức công đoàn (có 02 doanh nghiệp mới giải thể, 02 doanh nghiệp mới thành lập tổ chức công đoàn) nên không hoặc chưa thực hiện hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay, có 25 doanh nghiệp nâng mức bữa ăn ca cho NLĐ. Đây là một nổ lực lớn của các cấp công đoàn nhất là Ban Chấp hành CĐCS trong việc thương lượng với NSDLĐ nâng mức hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca ca NLĐ. Có biện pháp biu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nội dung đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ đồng thời, yêu cầu các cấp công đoàn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; CĐCS trong các doanh nghiệp chủ động đề xuất nội dung vềđảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao độngvàoThỏa ước lao động tập thể với NSDLĐ.

MINH THIỆN

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: