• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát thực hiện Chuyên đề năm 2020 tại Trà Vinh

Ngày 25/5/2020 Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiển tra làm Trưởng đoàn đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2020.

đoàn giám sát TLĐ

Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại Công đoàn Khu Kinh tế

Đoàn đã đến giám sát tại Công đoàn Khu Kinh tế, giám sát tại Liên đoàn Lao động tỉnh với các nội dung chủ yếu gồm: (1) Việc tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. (2) Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ. (3) Tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. (4) Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền hưởng thụ, tính thiết thực, thực tế. (5) Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát các hoạt động của công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở. (6) Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn. (7) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại công đoàn cơ sở nhất là trong công tác tài chính.

Kết thúc đợt giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Oánh đã đánh giá cao Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Khu Kinh tế đã chuẩn bị tốt báo cáo theo đề cương hướng dẫn, cung cấp và giải trình đầy đủ các nội dung có liên quan đến 7 nội dung chuyên đề giám sát; nhất là Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh ngay từ những tháng đầu năm 2020 đã ban hành các văn bản và giao chỉ tiêu cụ thể cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở trực thuộc làm căn cứ phấn đấu thực hiện và đến nay đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đoàn cũng lưu ý trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng hơn đến các vấn đề như: Vai trò của tổ chức công đoàn trong thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn, nhất là cấp cơ sở. Đối với các kiến nghị đề xuất của Công đoàn Khu Kinh tế và Liên đoàn Lao động tỉnh, ngoài những nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn đã trả lời, những nội dung còn lại Đoàn xin ghi nhận và báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét quyết định.

HÙNG CƯỜNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: