• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tập huấn cho CBCĐ chủ chốt cấp tỉnh, cấp ngành Trung ương năm 2019

Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2019, tại thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cho 227 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp ngành Trung ương năm 2019.

Tổng LĐ

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: laodong.vn

Các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên đề về hoạt động Công đoàn - những vấn đề cơ bản đặt ra và nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay do các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn truyền đạt; cơ hội và thách thức của Công đoàn trước tình hình thế giới và khu vực, trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng do các đồng chí Báo cáo viên ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương thông tin; đặc biệt, các đồng chí cán bộ chủ chốt còn được đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao đổi, giao nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu với lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty cần bám sát những giải pháp, nhiệm vụ mà các đồng chí trong Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra để lãnh, chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc thực hiện đạt hiệu quả cao góp phần đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

KIM CHI

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: