• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động trực tiếp sản xuất

Văn phòng HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 1980/TB-VP ngày 20/6/2019 về ý kiến kết luận ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp sản xuất.

bI THƯ tu

Ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động. ảnh Tr. On.

Theo thông báo, sau khi nghe Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình CNLĐ,ý kiến phát biểu của cử tri công nhân và các ý kiến tiếp thu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương, ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2015 đến 2018) và tình hình kinh tế xã hội 05 tháng đầu năm 2019, trong đó có đối chiếu số liệu nổi bật so với thời điểm tái lập tỉnh (1992); đồng thời kết luận:

Hiện nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 88.092 công nhân, trong đó có 31.897 công nhântrong 65 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn); tình hình việc làm của công nhân tương đối ổn định; đời sống tinh thần được quan tâm; đa số các doanh nghiệp đều tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,... Tuy nhiên, một số doanh nghiệp không bảo đảm việc làm ổn định cho công nhân; phần lớn các khu công nghiệp, khu kinh tế, tại các doanh nghiệp có đông công nhânthiếu các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ công nhân; đời sống văn hóa tinh thần của công nhân đơn điệu, thiếu các hoạt động kết nối cộng đồng xã hội; quan hệ lao động tại các doanh nghiệp từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; học vấn, tay nghề của CNLĐ còn hạn chế, tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật lao động chưa thật sự tốt, vẫn còn nhiều công nhân khó khăn về nhà ở, xây dựng gia đình...

Để phát huy vai trò của CNLĐ, thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

* Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây Công trình thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi cho công nhân như: nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện,...

- Chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, địa phương nghiên cứu các ý kiến phát biểu của công nhân, doanh nghiệp để tham mưu đề xuất chỉ đạo, giải quyết từng vụ việc cụ thể.

- Quan tâm việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư sớm đưa vào vận hành tạo thêm cơ hội việc làm cho công nhân.

* Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chủ động nắm bắt tình hình và thông tin kịp thời cho công nhân; giáo dục, động viên công nhân nâng cao ý thức cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động.

- Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh, địa phương thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lợi ích của công nhân, không để quyền lợi của công nhân bị xâm phạm.

- Chủ động chuẩn bị để lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh gặp gỡ các chủ doanh nghiệp để bàn giải pháp thực hiện kiến nghị của công nhân (chủ yếu là các kiến nghị về xây dựng nhà ở xã hội, nhà giữ trẻ cho con công nhân, thiết chế văn hóa trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp).

- Cần quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân; tổ chức các buổi giao lưu cho các CN với nhau và với các lực lượng khác (lực lượng vũ trang).

* Đối với công nhân lao động:

- Cần tuân thủ pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy định, kỷ luật lao động nơi làm việc, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

- Chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; làm việc hăng say góp phần tăng thu nhập cho bản thân, ổn định cuộc sống.

- Tăng cường cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng khó khăn để gây ảnh hưởng, lôi kéo, xúi giục; phản ánh kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc đến cấp có thẩm quyền.

BAN MAI

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: