• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

Nhằm phát huy trí tuệ, động viên cán bộ đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; khắc phục mạnh mẽ bệnh hình thức, hành chính hóa trong các cấp công đoàn góp phần thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đề xuất các giải pháp mới, khả thi, sát hợp thực tế; cụ thể hóa một cách sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn.

Những mô hình hay

Mô hình “Nền nhà ở cho đoàn viên công đoàn” của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà Vinh: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tìm kiếm các vị trí đất ở thích hợp để xây dựng các khu tập thể trên cơ sở đóng góp của đoàn viên công đoàn; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thông báo đến toàn thể đoàn viên công đoàn về việc góp vốn mua đất cụ thể như: vị trí đất, số tiền góp, điện, nước, thuế, …Với việc làm nêu trên đã giải quyết được 176 nền nhà ở cho 176 đoàn viên, viên chức của nhà trường.Hướng tới nhằm góp phần chăm lo đời sống cho những đoàn viên, viên chức của trường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sởsẽ tiếp tục thực hiện các phương thức của mô hình trên.

Mô hình “Xanh - Sạch - Đẹp” của Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần: Liên đoàn Lao động huyện đã vận động được 114 cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài huyện ủng hộ với tổng số tiền trên 340 triệu đồng: đã trồng trên 18 ngàn cây hoàng yến, 3 ngàn cây nguyệt huế, 200 cây bông trang trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và hương lộ đồng thời hỗ trợ kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công đoàn cơ sởxã Tập Ngãi trồng tuyến đường hoa... qua đó góp phần cùng với các cấp, các ngành và Nhân dân toàn huyện xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Hướng tới Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ cây giống cho các ngành, đoàn thể để trồng bổ sung tại các vị trí cây chết.

Cách làm sáng tạo

Nhận thấy cán bộ công đoàn cơ sởđều là kiêm nhiệm, việc tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm thường được lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao khoán cho Ban Chấp hành CĐCS chủ động xây dựng các văn bản dự thảo để thông qua tại hội nghị. Nhằm góp phần khắc phục hạn chế này và phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, Ban Chấp hành CĐCS và CBCCVCLĐ của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Công đoàn Viên chức đã đề ra sáng kiến tham mưu Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức ban hành công văn chỉ đạo, trong đó kèm theo 08 biểu mẫu cụ thể hóa các việc CĐCS hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện; hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS tham mưu với cấp ủy Đảng và đề xuất, phối hợp với người đứng đầu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm: quy định rõ thời gian, hình thức, quy trình, nội dung, trách nhiệm của người đứng đầu và của Ban Chấp hành công đoàn. Sau 01 tháng kể từ ngày cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, Ban Chấp hành các CĐCS gởi bộ hồ sơ hội nghị vào hệ thống báo cáo trực tuyến. Sáng kiến này nhằm hỗ trợ cho cán bộ CĐCS nâng cao trách nhiệm, năng lực, kỹ năng trong phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC hàng năm theo đúng quy định. Giảm áp lực công việc cuối năm cho cán bộ công đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn. Công khai minh bạch những nội dung, công việc có liên quan đến xây dựng CĐCS vững mạnh; tiết kiệm thời gian nghiên cứu tài liệu, kinh phí để in ấn tài liệu; làm cơ sở cho Công đoàn Viên chức tỉnh kiểm tra, chấm điểm trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Hàng năm CNVCLĐ đóng góp nhiều loại quỹ xã hội, nhằm giảm áp lực cho việc đóng góp nhưng vẫn hoàn thành chỉ tiêu được giao trong việc đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, đồng chí Thạch Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Duyên Hải tham mưu Ban Thường vụLiên đoàn Lao động huyện ban hành văn bản hướng dẫn Ban Chấp hành CĐCS chia nhỏ số tiền (theo tổng số tiền vận động/tổng số tháng được giao vận động) và phân công đồng chí thủ quỹ công đoàn phụ trách thu và báo cáo Ban Chấp hành CĐCS theo dõi nắm như vậy đã không gây khó khăn cho đối tượng có thu nhập thấp mà vẫn thu đạt chỉ tiêu góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm.

Đồng chí Thạch Thị Nhi, Phó Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra giải pháp “Giải pháp nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động về chất lượng bữa ăn ca cho người lao động”: từ khi Nghị quyết 7c của Tổng Liên đoàn ra đời năm 2016, qua theo dõi 02 năm: 2016, 2017, chất lượng bữa ăn ca của người lao động cải thiện không đáng kể, bắt đầu năm 2018 đồng chí đã tham mưu cho Ban Thường vụLiên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn Ban Chấp hànhCĐCS tăng cường việc chủ động đề xuất nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT với NSDLĐ có nội dung bữa ăn ca cho người lao động để đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động tại các doanh nghiệp, trong đó có việc khảo sát, nắm tình hình thực hiện bữa ăn ca cho người lao động để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện tốt việc này từ đó nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ vấn đề này nên đã cùng tổ chức công đoàn chăm lo tốt bữa ăn ca cho công nhân, lao động, tính đến cuối năm 2018 tăng so với cuối năm 2017 là 12 doanh nghiệp có mức tiền bữa ăn ca thấp nhất là 15.000đ.

Nhằm thông qua việc gặp gỡ, đối thoại sẽ giúp lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan nắm được tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các doanh nghiệp đối với người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã có sáng kiến là tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị các nội dung xin ý kiến và được sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh “Tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động” qua đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đảm bảo lợi ích cho người lao động và người sử dụng lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dự toán tài chính công đoàn” là sáng kiến của đồng chí Đỗ Thị Anh Thư, cán bộ Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh qua đó giúp cho kế toán các CĐCS thực hiện được nhanh, gọn, dễ hiểu, tiết kiệm được thời gian khi thực hiện dự toán; giúp công đoàn cấp trên sơ sở tiết kiệm được thời gian hướng dẫn các CĐCS khi thực hiện dự toán, tổng hợp số liệu nhanh, đơn giản trên cơ sở đó sẽ giúp cán bộ ban tổng hợp được số liệu nhanh, chính xác mà đở tốn thời gian phải đi công tác cơ sở, tiết kiệm được chi phí hành chính.

Kết quả của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” đã dần dẫn rõ sản phẩm, rõ điển hình, có sức lan tỏa nhằm kiên quyết không tổ chức các hoạt động mang tính hìnhthức, gây lãng phí, tốn kém, đó chính là mục tiêu mà Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đặt ra.

MÂY TRẮNG

 

19 công trình thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), đến nay các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai, đăng ký được 19 công trình thi đua với tổng giá trị công trình trên 11,8 tỷ đồng.

CĐCS Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức lễ gắn biển công trình thi đua.

Các công trình thi đua của Công đoàn tập trung vào các lĩnh vực gắn liền với phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đại phương như: phát triển, cải tạo hệ thống lưới điện phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải của Công ty CP Phát triển Điện nông thôn, công trình sửa chữa lưới điện trung áp khu vực thành phố Trà Vinh và huyện Duyên Hải của công ty Điện lực Trà Vinh, công trình thi công tuyến ống cấp nước tại xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành của Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh; chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, cảnh quan của LĐLĐ các huyện: Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú; các phần việc chăm lo nhà ở cho đoàn viên của LĐLĐ thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, Duyên Hải, Công đoàn ngành Giáo dục; công trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Công đoàn Viên chức, LĐLĐ huyện Cầu Kè, về nguồn khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nghèo vùng sâu vùng xa của Công đoàn ngành Y tế…

Đây là những công trình do tổ chức Công đoàn thực hiện nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, có quan hệ mật thiết và tính chất quyết định, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành, từng doanh nghiệp.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Trên 2.500 CNLĐ sẽ được tuyên truyền, phổ biến pháp luậtLĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Trên 2.500 CNLĐ sẽ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Zayaki EDS Việt Nam

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức 35 lớp tuyên truyền cho trên 2.500 CNLĐ ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: TP Trà Vinh, huyện Càng Long, Cầu Ngang, Châu Thành, Khu Công nghiệp Long Đức, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Công ty CP Thủy sản Cửu Long, Công ty CP Dược phẩm TV - Pharm, Công ty TNHH may Hồng Việt.

Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung: pháp luật về họp đồng lao động, an toàn vệ sinh lao động, những nội dung Quốc hội cho ý kiến sửa đổi bổ Bộ luật Lao động năm 2012, Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống ma túy; giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNLĐ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo về quyền và lợi ích hộp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

Phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động (NLĐ) trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tâp trung thực hiện trong thời gian qua và những năm tiếp theo nhằm góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho NLĐ.

LĐLĐ huyện Càng Long tuyên truyền pháp luật BHXH tại Công ty TNHH may mặc Đông Thái

Người lao động khó tiếp cận pháp luật

Pháp luật lao động là công cụ điều chỉnh quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Tuy nhiên do kiến thức pháp luật còn hạn chế mà NLĐ chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình, cũng như chưa tự bảo vệ được quyền lợi khi bị NSDLĐ vi phạm. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh mâu thuẩn, dẫn đến tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong những năm qua.

Thực trạng NLĐ còn hạn chế kiến thức pháp luật có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là họ rất khó tiếp cận với các quy định pháp luật lao động hiện hành. Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Theo quy định, cụ thể là tại điều 18, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, NSDLĐ có trách nhiệm bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến pháp luật cho NLĐ. Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến công tác này, có doanh nghiệp còn xem đây là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhưng khi cán bộ công đoàn đến liên hệ với để tổ chức phổ biến pháp luật cho NLĐ thì phía doanh nghiệp chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi, viện một số lý do như không bố trí được thời gian vì trùng lịch sản xuất, hoặc bố trí thời gian nhưng không hợp lý (có khi dành khoảng 01 giờ sau khi kết thúc ca) nên chất lượng, hiệu quả tuyên truyền không cao.

Nhiều Chủ tịch CĐCS khẳng định, trong thời đại Công nghiệp 4.0 mà cho rằng NLĐ không có điều kiện tiếp cận với pháp luật là chưa chính xác. Một Chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp cho hay, gần như 100% NLĐ sử dụng smartphone nhưng họ lười tìm hiểu, cập nhật thông tin mà chủ yếu vào các mạng xã hội đọc, xem những nội dung nhảm nhí, giật gân.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, tiếp cận NLĐ

Xác định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho NLĐ. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để tạo thuận lợi tốt nhất cho NLĐ tiếp cận.

Bà Lê Thị Kim Chi cho biết thêm: Nội dung pháp luật về lao động rất nhiều, nhưng chúng tôi chủ yếu tập trung tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ của NLĐ, về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác có liên quan trực tiếp đến NLĐ. Các nội dung này được biên tập theo hướng cô đọng, có trọng tâm, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu. Về phương pháp tuyên truyền, do tính đa dạng, đặc thù về nghề nghiệp, độ tuổi, làm việc theo dây chuyền, theo ca nên cần phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho phù hợp. Tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng) vẫn là hình thức chủ yếu kết hợp với niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Gần đây, LĐLĐ tỉnh chú trọng, phát huy các hình thức tuyên thông qua các kênh thông tin hiện đại như Trang thông tin điện tử và các mạng xã hội. LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã xây dựng trang fanpage chính thức của đơn vị, cá nhân cán bộ công đoàn hoặc các nhóm liên kết để đăng tải, chia sẻ thông tin pháp luật. Các kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới này bước đầu đã phát huy hiệu quả nhất định do có ưu thế là sức lang tỏa cao, phù hợp với phát triển công nghệ và những NLĐ trẻ tuổi. LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, có tổng kết, rút kinh nghiệm để dần hoàn thiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho NLĐ, để công tác này ngày càng thiết thực, hiệu quả, đến với đông đảo NLĐ.

Bài, ảnh: BAN MAI

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động trực tiếp sản xuất

Văn phòng HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 1980/TB-VP ngày 20/6/2019 về ý kiến kết luận ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp sản xuất.

Ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động. ảnh Tr. On.

Theo thông báo, sau khi nghe Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình CNLĐ,ý kiến phát biểu của cử tri công nhân và các ý kiến tiếp thu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương, ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2015 đến 2018) và tình hình kinh tế xã hội 05 tháng đầu năm 2019, trong đó có đối chiếu số liệu nổi bật so với thời điểm tái lập tỉnh (1992); đồng thời kết luận:

Hiện nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 88.092 công nhân, trong đó có 31.897 công nhântrong 65 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn); tình hình việc làm của công nhân tương đối ổn định; đời sống tinh thần được quan tâm; đa số các doanh nghiệp đều tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động,... Tuy nhiên, một số doanh nghiệp không bảo đảm việc làm ổn định cho công nhân; phần lớn các khu công nghiệp, khu kinh tế, tại các doanh nghiệp có đông công nhânthiếu các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ công nhân; đời sống văn hóa tinh thần của công nhân đơn điệu, thiếu các hoạt động kết nối cộng đồng xã hội; quan hệ lao động tại các doanh nghiệp từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; học vấn, tay nghề của CNLĐ còn hạn chế, tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật lao động chưa thật sự tốt, vẫn còn nhiều công nhân khó khăn về nhà ở, xây dựng gia đình...

Để phát huy vai trò của CNLĐ, thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

* Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây Công trình thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi cho công nhân như: nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện,...

- Chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, địa phương nghiên cứu các ý kiến phát biểu của công nhân, doanh nghiệp để tham mưu đề xuất chỉ đạo, giải quyết từng vụ việc cụ thể.

- Quan tâm việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư sớm đưa vào vận hành tạo thêm cơ hội việc làm cho công nhân.

* Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chủ động nắm bắt tình hình và thông tin kịp thời cho công nhân; giáo dục, động viên công nhân nâng cao ý thức cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động.

- Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh, địa phương thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lợi ích của công nhân, không để quyền lợi của công nhân bị xâm phạm.

- Chủ động chuẩn bị để lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh gặp gỡ các chủ doanh nghiệp để bàn giải pháp thực hiện kiến nghị của công nhân (chủ yếu là các kiến nghị về xây dựng nhà ở xã hội, nhà giữ trẻ cho con công nhân, thiết chế văn hóa trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp).

- Cần quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân; tổ chức các buổi giao lưu cho các CN với nhau và với các lực lượng khác (lực lượng vũ trang).

* Đối với công nhân lao động:

- Cần tuân thủ pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy định, kỷ luật lao động nơi làm việc, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

- Chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; làm việc hăng say góp phần tăng thu nhập cho bản thân, ổn định cuộc sống.

- Tăng cường cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng khó khăn để gây ảnh hưởng, lôi kéo, xúi giục; phản ánh kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc đến cấp có thẩm quyền.

BAN MAI

Tổng kết Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi tỉnh Trà Vinh năm 2019

Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi tỉnh Trà Vinh năm 2019 diễn ra trong 02 ngày, 27 và 28/6/2019. Ngày 28/6/2019, Ban Tổ chức đã tổ chức bế mạc hội thi.

Đ/c Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao thưởng cho các đơn vị đạt giải

Phát biểu tổng kết hội thi, đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao kết quả hội thi và biểu dương những đơn vị, những đội thi có sự chuẩn bị, đầu tư chu đáo để mang đến hội thi nhiều phần thi đạt chất lượng, hấp dẫn. Bên cạnh đó, đồng chí còn chỉ ra một số hạn chế, cần rút kết kinh nghiệm cho những lần thi sau như: vẫn còn một số đội chưa giới thiệu về đơn vị, những đặc điểm nổi bật, thành tích trong sản xuất kinh doanh, công tác an toàn, vệ sinh lao động và những công việc mà thí sinh đảm nhận, chưa trả lời đúng và đầy đủ về kiến thức an toàn, xử lý tình huống, thuyết trình, thao tác thực hành chưa thật sự đạt yêu cầu.

Phần dự thi thực hành của một đơn vị

Tại buổi lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 18 giải tập thể và 13 giải cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi với tổng giải thưởng 62 triệu đồng. trong đó giải tập thể: đơn vị Liên đoàn Lao động thị xã Duyên Hải xuất sắc đạt giải nhất, đồng giải nhì thuộc về Công đoàn cơ sở Tập đoàn Mỹ Lan (thuộc Công đoàn Khu Kinh tế) và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Về giải cá nhân: Thí sinh Phạm Thị Mộng Thơ, đơn vị Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động thị xã Duyên Hải đã xuất sắc vượt qua 54 thí sinh để đạt giải nhất; thí sinh Nguyễn Trương Việt Thư, đơn vị Công đoàn cơ sở Tập đoàn Mỹ Lan (thuộc Công đoàn Khu Kinh tế) và Trần Thanh Hộ, đơn vị Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh lần lượt đạt giải nhì và giải ba Hội thi.

Tin, ảnh: MINH THIỆN

Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Gia đình hạnh phúc, trẻ em an toàn”

Ngày 27/6/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Gia đình hạnh phúc, trẻ em an toàn” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh giao lưu với đại biểu

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang, giảng viên Học viên Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, truyền đạt các nội dung: Tình trạng ly hôn, nguyên nhân và giải pháp; xây dựng và giải quyết các mối quan hệ, văn hóa ứng xử trong gia đình; cách giáo dục tâm lý, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang chia sẻ, truyền đạt nội dung với đại biểu

Hội nghị nói chuyện là một trong các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Thông qua hoạt động truyền thông này, giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ hội phụ nữ các cấp thêm những kiến thức, kỷ năng cần thiết trong xây dựng gia đình, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ. Đồng thời vận dụng kiến thức từ hội nghị để triển khai, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên trong quá trình hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tin, ảnh: BAN MAI

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: