• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên đoàn Lao động huyện Càng Long: Phấn đấu có 112 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng

Ngày 02/4/2021, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Càng Long tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” khối giáo dục của huyện. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Liên đoàn Lao động huyện Càng Long hưởng ứng Tháng Công nhân, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Sáng kiến CL

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện tặng giấy khen và hoa cho 10 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu

Theo biên bản ghi nhớ, hai đơn vị thống nhất chỉ đạo Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐCS các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, giáo viên hưởng ứng nhằm thúc đẩy sáng kiến, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục huyện nhà; thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn, trách nhiệm và sự gắn bó đoàn viên, cán bộ, giáo viên với Ban Giám hiệu và vì sự phát triển của giáo dục huyện Càng Long.

Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành CĐCS các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia theo các phương thức; Tiếp nhận, đánh giá, thẩm định và lựa chọn các sáng kiến có hiệu quả gửi Công đoàn cấp trên; đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, hưởng ứng, có nhiều sáng kiến, có sáng kiến mang lại hiệu.

Sáng kiến CL LĐ

Các đơn vị thực hiện nghi lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Đặc biệt, tại buổi lễ ký kết các đơn vị cam kết phấn đấu có 112 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng.

Tại buổi lễ ký kết, các đại biểu được nghe giới thiệu 03 sáng kiến tiêu biểu đại diện cho 03 khối THCS, tiểu học và mầm non; cũng tại buổi lễ nasy2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện trao tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có sáng kiến, tạo ra sản phẩm mới, có giá trị làm lợi cao, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Lao động giỏi lao động sáng tạo”do tổ chức Công đoàn phát động.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: