• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thời gian thử việc là bao lâu? Được thử việc mấy lần?

Thử việc không phải khái niệm xa lạ đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Đây không phải là thủ tục bắt buộc nhưng thực tế các bên thường lựa chọn thử việc trước khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Thời gian thử việc tối đa là bao lâu?

Theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, NSDLĐ và NLĐ khi có thỏa thuận về thử việc thì có thể ghi nhận nội dung này trong hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng thử việc. Trên cơ sở thỏa thuận của các bên, thời gian thử việc cũng sẽ do các bên quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian tối đa theo quy định của pháp luật.

Thử việc

Ảnh: st

Cụ thể, Điều 25 BLLĐ năm 2019 ghi nhận, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với 01 công việc và bảo đảm điều kiện:

- Không quá 180 ngày: Công việc của người quản lý doanh nghiệp;

- Không quá 60 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- Không quá 30 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

- Không quá 06 ngày làm việc: Công việc khác.

Theo đó, NSDLĐ chỉ được yêu cầu NLĐ thử việc trong các khoảng thời gian nêu trên. Đặc biệt, thời gian thử việc trên không áp dụngvới người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Doanh nghiệp được yêu cầu thử việc mấy lần?

Điều 25 BLLĐ năm 2019 ghi nhận: Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc mà các bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, pháp luật không cấm thử việc nhiều lần với nhiều công việc khác nhau tại cùng một doanh nghiệp. Đồng nghĩa với đó, NSDLĐ và NLĐ hoàn toàn có thể thỏa thuận thử việc nhiều lần nhưng mỗi lần thử việc chỉ được thực hiện 01 công việc.

Vì vậy, nếu NLĐ hết thời gian thử việc mà vẫn không đạt yêu cầu của vị trí việc làm thì NSDLĐ có thể yêu cầu thử việc với các công việc khác mà người đó chưa làm thử.

Dù chưa chính thức xác lập quan hệ lao động nhưng NLĐ trong thời gian thử việc vẫn được hưởng các quyền lợi như:

- Về tiền lương, NLĐ được trả ít nhất 85% mức lương của công việc mà người đó làm thử (Điều 26 BLLĐ năm 2019;

- Về thời gian làm việc, được đảm bảo về thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần và thời gian làm thêm giờ không vượt quá mức quy định (Điều 105 và Điều 107 BLLĐ năm 2019;

- Thời giờ nghỉ ngơi, được đảm bảo về thời gian nghỉ giữa ca: ít nhất 30 phút liên tục nếu làm việc ban ngày, ít nhất 45 phút liên tục nếu làm việc ban đêm (làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc)

- Nghỉ hằng năm: Được tính hưởng phép năm nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc (Khoản 2 Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

-Nghỉ lễ, Tết: NLĐ thử việc cũng được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên tiền lương được nhận là mức lương thử việc đã thỏa thuận (Điều 112 BLLĐ năm 2019).

TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: