• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 trên 5,3 tỷ đồng

Ngày 23/10/2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Công văn vận động cán bộ, công chức, viên chức chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục mưa lũ và Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020.

Tính đến ngày 23/11/2020, các cấp công đoàn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ là trên 2,7 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" là trên 2,6 tỷ đồng đã tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện các mục tiêu Kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đồng thời giúp đỡ đồng bào Miền Trung vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Tin Minh Thiện

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: