• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành: Thành lập CĐCS Công ty TNHH New Mingda Việt Nam

Qua 02 tháng tiếp xúc và vận động, ngày 26/11/2019, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH New Mingda Việt Nam.

newmingda

Ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH New Mingda Việt Nam

Tại hội nghị thành Hội nghị thành lập CĐCS, đồng chí Võ Trường Thắng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, chúc mừng CĐCS Công ty TNHH New Mingda Việt Nam chính thức được thành lập và đi vào hoạt động; đồng chí mong rằng Ban Giám đốc Công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động đạt hiệu quả, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời phải chủ động xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành; xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành CĐCS và người sử dụng lao động; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tham gia với người sử dụng lao động xây dựng các quy chế theo quy định của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân lao động, thực hiện cải tiến lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị thành lập, LĐLĐ huyện Châu Thành đã quyết định kết nạp 523 đoàn viên công đoàn, đạt 87,2% trên tổng số công nhân lao động tại công ty. Bầu Ban Chấp hành lâm thời gồm 07 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thép được bầu làm Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH New Mingda Việt Nam.

Công ty TNHH New Mingda Việt Nam (xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) là doanh nghiệp chuyên ngành may mặc, được thành lập và hoạt động từ tháng 5 năm 2019 với trên 600 công nhân lao động.

Tin, ảnh: HOA LƯ

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: