• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

Ngày 25/01/2021, CĐCS Liên đoàn Lao động tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên CĐCS đã nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các mặt công tác. Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, CĐCS phối hợp lãnh đạo cơ quan kịp thời tuyên truyền trong cán bộ, công chức, đoàn viên cơ quan các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100% học tập chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn năm 2020.

CĐCS 2021

Trao tặng giấy khen của BCH CĐCS cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Mỹ Phương

Trong công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động. CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;tham gia các hội đồng: Thi đua - khen thưởng; hội đồng lương, Hội đồng xét duyệt sáng kiến... đã xét công nhận 02 chiến sĩ thi đua cơ sở, 23 lao động tiên tiến, 02 tập thể xuất sắc, 03 tập thể lao động tiên tiến; xét nâng lương trước hạn, thâm niên vượt khung và nâng lương thường xuyên cho 07 đ/c; tham gia đoàn chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh; đóng góp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đề án khoán chi... Phối hợp lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho 11 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, chính trị; thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 8 triệu đồng, hỗ trợ 25 đoàn viên dịp lễ tết với số tiền 12,5 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức đóng góp các nguồn quỹ, tổng số tiền: 39,8 triệu đồng, thăm gia đình và đoàn viên ốm đau, hữu sự và tặng quà sinh nhật đoàn viên với số tiền 15,2 triệu đồng; vận động 05 đoàn viên hiến máu tình nguyện, thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng với tổng số tiền 163,6 triệu đồng.

Họat động của Ban Nữ công quần chúng được phát huy thông qua việc tham mưu đề xuất tổ chức họp mặt kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), tặng 12 phần quà cho nữ đoàn viên với số tiền tên 3 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho 20 cháu thiếu nhi là con đoàn viên trong cơ quan nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi với số tiền 6 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ học tập cho con đoàn viên số tiền 4,2 triệu đồng, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt năm học 2019 - 2020, số tiền trên 3,5 triệu đồng… cùng nhiều kết quả quan trọng khác.

Nhờ thực hiện tốt các hoạt động trên mà năm 2020 có 100% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 đoàn viên được Công đoàn Viên chức, Ban Chấp hành CĐCS tặng giấy khen có thành tích trong phong trào lao động và hoạt động công đoàn và phong trào“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua chương trình công tác năm 2021 với những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu với Chi ủy chi bộ, phối hợp với lãnh đạo cơ quantuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò tham mưu của Ban Nữ công quần chúng, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên gia đình và đoàn viên khi ốm đau, hữu sự. Tiếp tục thực hiện mô hình góp vốn xoay vòng, vận động đoàn viên đóng góp các loại quỹ xã hội; Giữ vững sinh hoạt lệ theo quy chế; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời với đoàn viên và công đoàn cấp trên…

Bài, ảnh: TRÍ DŨNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: