CĐCS Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm: Thưởng tết và phúc lợi phấn đấu bằng với năm 2019

Ông Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm, cho biết, Công ty cũng bị khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid - 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nhất định, nhất là khâu phân phối. Tuy nhiên, tập thể công ty đã quyết tâm, đồng lòng vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất, ổn định việc làm và đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

TV Pharm22

Tuy chưa tổng kết nhưng khả năng công ty đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh là khả quan. Vì vậy, công ty sẽ thực hiện thưởng tết và các chế độ phúc lợi cho người lao động, phấn đấu bằng với mức của năm 2019.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, CĐCS công ty sẽ tập trung các nguồn lực của công đoàn, đặc biệt là sự hỗ trợ, chung tay của doanh nghiệp để chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động theo phương châm “Tất cả đoàn viên công đoàn - CNVCLĐ đều có Tết”.

Tin, ảnh: TRÍ DŨNG

Mới nhất

Cũ hơn