• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công ty Điện lực Trà Vinh: Tổng kết quy chế phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 24/12/2020, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức hội nghị 05 năm tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với 03 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Trà Vinh về công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện giai đoạn 2018 - 2020.

Phối họp Điện lực

Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh và lãnh đạo 05 đoàn thể ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

         Theo báo cáo của Công ty Điện lực Trà Vinh, 03 năm qua (năm 2018-2020) toàn tỉnh tiết kiệm 59,71 triệu kWh, tương đương số tiền khoảng 100,6 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên, Công ty và 05 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động như: Tuyên truyền các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, cẩm nang an toàn - tiết kiệm điện; điện mặt trời mái nhà, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Triển khai các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn điện: hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm; chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” có 136.033 hộ gia đình đăng ký thực hiện. Qua sơ tổng kết đánh giá chương trình này, Công ty khen thưởng 180 hộ gia đình và 09 ấp (khóm) đạt tiêu chí “Gia đình tiết kiệm điện” với tổng chi phí 55,5 triệu đồng. Kết quả các tổ chức đoàn thể đã triển khai, tổ chức phát 75.013 tờ rơi tuyên truyền an toàn tiết kiệm điện và 9.231 cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; đồng thời tổ chức 23.172 đợt tuyên truyền cho 745.234 hội viên, đoàn viên và quần chúng.

Phối họp Điện lực

Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện thực hiện tốt quy chế phối hợp.

Riêng việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã được hai ngành thực hiện việc tuyên truyền trong công nhân lao động tại hầu hết các doanh nghiệp có quy mô lớn như: Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm, Công ty TNHH may Hồng Việt - Trà Vinh và các doan hnghiệp trong khu công nghiệp Long Đức... Qua đó đã cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức của công nhân lao động về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, nhất là trong lao động sản xuất.

Thông qua Hội nghị này Công ty Điện lực Trà Vinh khen thưởng 31 tập thể và 34 nhân có thành tích thực hiện tốt Quy chế phối hợp năm 2020 với tổng số tiền 51,6 triệu đồng, đồng thời ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HUY HOÀNG

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: