• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh: 138.535.659 đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh trao số tiền 138.535.659 đồng, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2020. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty đóng góp.

Điện lực Trà Vinh

Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh trao số tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020 cho UBMT TQVN tỉnh Trà Vinh

Theo Ban Thường vụ Công đoàn Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh, qua phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc vận động đóng góp, để cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty biết và tham gia hưởng ứng. Cũng trong năm 2020, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty Điện lực Trà Vinh ủng hộ số tiền 779.577.424 đồng, tương đương khoảng 5,5 ngày lương/CB.CNV. Trong đó 456.510.341 đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; 254.517.795 đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng hạn hán, nhiễm mặn; 63.456.887 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai và 138.535.659 đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh thông tin về tình hình quyên góp ủng hộ của CNVCLĐ trong tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, đồng thời chia sẽ “Mỗi tấm lòng và sự đóng góp trong lúc này mang ý nghĩa rất quan trọng, rất thiết thực và các hoạt động giúp đỡ cho người nghèo, các chương trình an sinh xã hội nói chung là hết sức ý nghĩa, thiết thực và kịp thời của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành điện..

Đặng Huy Hoàng

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: