• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh 132
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). 238
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 290
Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”. 2205
Kế hoạch, Điều lệ và các mẫu đăng ký Hội thao CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2019 464
MỜI VIẾT BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH 529
Công văn và Đề cương tuyên truyền 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 437
Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 717
Công văn 115/LĐLĐ về gởi Đề cương tuyên truyền kỳ hợp QH thứ 6 khóa 14 459
http://www.congdoantravinh.com.vn/index.php/thu-vien/so-tay-tai-lieu-tap-huan-bieu-mau-thong-ke/2016-08-30-01-23-38/tai-lieu-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam 363
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: