• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Poster Corona

 

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Quyết định số 184 ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công văn số 369 ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viên đường hô hấp cấp do nCoV

Công văn số 269/UBND0KGVX ngày 24/01/2020 v/v phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronam gây ra

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: