• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỜI VIẾT BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH

Mời cộng tác

(Trích công văn 131 ngày 09/01/2019)

Nhằm kip thời thông tin, tuyên truyên về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CNVCLĐ; về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của các cấp Công đoàn trong tỉnh. Nhất là phản ảnh tình hình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - 2019. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị mỗi cá nhân (hoặc đơn vị) viết ít nhất 01 bài cho Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh (congdoantravinh.com.vn), với những nội dung gợi ý như sau:

1. Bài viết của Lãnh đạo tỉnh về chỉ đạo các cấp các ngành và tổ chức Công đoàn tập trung công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - 2019 (lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm liên hệ, Ban Tuyên giáo và nữ công phối hợp với bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung).

2. Bài viết của Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh về 01 hoặc một số chuyên đề mình phụ trách. Nội dung bài viết mang tính tổng kết, định hướng hoạt động, những trọng tâm cần lưu ý…

3. Bài viết của Lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh về 01 hoặc một số chuyên đề mình phụ trách.

4. Bài viết của lãnh đạo LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc: Nội dung về kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018 của cấp mình, hoặc chọn một chuyên đề cụ thể nổi bật nhất trên địa phương, ngành, đơn vị mình.

5. Một số bài viết khác có liên quan như:

- Những mô hình, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình, phong trào khác có liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

- Gương tập thể cá nhân tiêu biểu;

- Ghi nhận tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của người lao động vui xuân đón Tết; không khí tổ chức “Tết sum vầy” của các cấp Công đoàn;

- Các bài viết về truyền thống, văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, du xuân…

Ngoài các nội dung gợi ý trên, rất mong nhận được sự cộng tác của các đồng chí cán bộ, công chức trong cơ quan, cộng tác viên dưới nhiều hình thức, nhất là theo tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh, các bài về đất nước, con người Trà Vinh...

Nhận bài viết qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem toàn văn công văn tại: http://congdoantravinh.com.vn/index.php/tin-tuc/2017-04-09-15-14-34/2017-04-09-15-15-02/1835-moi-viet-bai-cho-trang-thong-tin-dien-tu-lien-doan-lao-dong-tinh-tra-vinh

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: