• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn số 04 ngày 02/10/2018 tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ qua mạng facebook (file word)

Hướng dẫn tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ qua mạng facebook

http://congdoantravinh.com.vn/index.php/tin-tuc/van-ban-moi-thong-bao/1731-huong-dan-so-04-ngay-02-10-2018-tuyen-truyen-van-dong-doan-vien-cong-doan-cnvcld-qua-mang-facebook-file-word

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: