• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (bảng worl)

Kế hoạch xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Xem tại: http://www.congdoantravinh.com.vn/index.php/van-ban/van-ban-cua-he-thong-cong-doan/2016-08-26-07-59-36/ke-hoach-xay-dung-mo-hinh-to-tu-quan-khu-nha-tro-cong-nhan-bang-worl

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: