• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Kế hoạch, Điều lệ và các mẫu đăng ký Hội thao CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2019 74
MỜI VIẾT BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH 153
Công văn và Đề cương tuyên truyền 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 126
Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 248
Công văn 115/LĐLĐ về gởi Đề cương tuyên truyền kỳ hợp QH thứ 6 khóa 14 113
http://www.congdoantravinh.com.vn/index.php/thu-vien/so-tay-tai-lieu-tap-huan-bieu-mau-thong-ke/2016-08-30-01-23-38/tai-lieu-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam 108
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 140
Hướng dẫn số 04 ngày 02/10/2018 tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ qua mạng facebook (file word) 189
Kế hoạch xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (bảng worl) 177
Công văn 651 - CV/BTG Về việc tuyên truyền 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Phần 1 577
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: