• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Các văn bản liên quan đến Cuộc thi sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ III 85
Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển 1900 - 2020”. 1694
Kế hoạch, Điều lệ và các mẫu đăng ký Hội thao CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2019 191
MỜI VIẾT BÀI CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH 275
Công văn và Đề cương tuyên truyền 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 201
Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 429
Công văn 115/LĐLĐ về gởi Đề cương tuyên truyền kỳ hợp QH thứ 6 khóa 14 211
http://www.congdoantravinh.com.vn/index.php/thu-vien/so-tay-tai-lieu-tap-huan-bieu-mau-thong-ke/2016-08-30-01-23-38/tai-lieu-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam 190
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 248
Hướng dẫn số 04 ngày 02/10/2018 tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ qua mạng facebook (file word) 291
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: