• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

 

1 Công ty CP Văn hóa tổng hợp

Địa chỉ:  số 72A, Trần Phú, phường 3, TP Trà Vinh

ĐT: 0743.752753 hoặc 0743.753576

Số fax: 0743.856230

Chủ tịch: Lê Hoàng Thành

Di động: 0913729351

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chủ tịch: Phan Thị Thanh Tiếp

Di động: 0913981095

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin khác

Tổng số CNLĐ: 52

Tổng số ĐVCĐ: 48

2 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ:  số 76, Lý Thường Kiệt, phường 3, TP Trà Vinh

ĐT: 0743.860100

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Liên

ĐT: 0743.860106

Di động: 0919480202

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chủ tịch: Cao Thành Phước

ĐT: 0743.860101

Di động: 01677006999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin khác

Tổng số CNLĐ: 13

Tổng số ĐVCĐ: 13

3 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước

Địa chỉ:  số 521B, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP Trà Vinh

ĐT: 0743.840215

Số fax: 0743.850656

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Nguyễn Văn Quý

ĐT: 0743.840804

Di động: 0913730545

Phó Chủ tịch: Phan Thị Ngọc Thu

ĐT: 0743.850401

Di động: 09339992071

Thông tin khác

Tổng số CNLĐ: 200

Tổng số ĐVCĐ: 200

4 Công ty CP Đông lạnh Thủy sản Long Toàn

Địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

ĐT: 074 3832022

Fax: 074 3832655

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Trần Văn Đông

DĐ: 0939962114

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 235

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 179

5 Công ty CP Dược phẩm TV-Pharm

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074 3 855 372

Số fax: 074 3 740 239

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Nguyễn Thành Sĩ

Di động: 0918 237 466

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tẩm

Điện thoại: 074 3 753 121

Di động: 0918 157 709

Thông tin khác:

Tổng số CNLĐ: 560

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 505

Tổng số tổ công đoàn: 26

6 Công ty TNHH May Hồng Việt

Địa chỉ: Số 420, đường 02/9, Khóm 5, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 074 6.266054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bạch

Di động: 093.9992099

Phó Chủ tịch: Hà Phương Thảo

Di động: 091.7917972

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 186

Tổng số đoàn viên công đoàn: 145

7 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong

Địa chỉ: Ấp Tân Đại xã Hiếu Tử huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743613814

Số fax: 0743613822

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Lê Minh Quyết

Di động: 0918528126

Phó Chủ tịch: Dương Văn Thắng

Di động: 0903002443

Phó Chủ tịch: Phạm Kim Tiến

Di động: 0975280038

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 25.892

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 14.708

8 Công ty CP Trà Bắc

Địa chỉ: 216 đường Bạch Đằng, phường 4, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743. 852561

Fax: 074.3854857

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Đinh Văn Hiểu

ĐT: 074. 2240492

Di động: 0918.579727

Phó chủ tịch: Huỳnh Thị Bích Hiền

ĐT: 074. 3852561

Di động: 0919.898011

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 215

Tổng số đoàn viên công đoàn: 215

9 Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp

Địa chỉ : 38A Võ Thị Sáu, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 074.3856130

Số Fax : 074. 3856940

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Đặng Thị Kim Loan

ĐT: 074. 2211006

Đi động: 0903 134 054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chủ tịch: Phạm Hữu Phúc

ĐT: 074. 3856109

Đi động: 0918 534 367

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 51

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 51

10 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh

Địa chỉ: 54A, Phạm ngũ lão, Phường 1, TP Trà Vinh

ĐT: 0743.868.018

Số fax: 0743.868.038

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch:  Đoàn Khánh Vân

Di Động: 0913.995.388

Phó Chủ tịch:  Nguyễn Thị Bích Thủy

Di Động: 0917.333.729

Thông tin khác:

Tổng số CNVCLĐ: 86

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 82

11 Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Địa chỉ: số 7, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.TV

ĐT: 0743.765.342

Số fax: 0743.855.860

Chủ tịch: Huỳnh Thị Hồng Xuân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Di động: 0944.324.423

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Huyên

Di động: 01667.832.426

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 58

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 56

12 Công ty CP Thủy sản Cửu Long

Địa chỉ: 36, đường Bạch Đằng, phường 4, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743. 852321

Fax: 074.3852087

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Trần Thanh Lễ

Di động: 0913980294

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Bảy

Di động: 0946484444

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 694

Tổng số đoàn viên công đoàn: 604

13 Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0743.855.246

Số fax: 0743.855.247

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Quách Thị Vũ Huệ

Điện thoại: 0743.855.246 - 357

Di động: 0918.353.249

Phó Chủ tịch: Đặng Diệp Minh Tân

Điện thoại: 0743.855.246 - 264

Di động: 0918.586.929

Phó Chủ tịch: Tiêu Ngọc Linh

Điện thoại: 0743.855.246 - 117

Di động: 0919.404.934

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 1.078 người

Tổng số đoàn viên công đoàn: 876 người

14 Công ty Bảo việt Nhân thọ

Địa chỉ: 482- Nguyễn Đáng- Phường 6- TP Trà Vinh

ĐT: 0743 864924

Số fax:0743 868243

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Trần Văn Ngây

ĐT:  0743 868349

Di động 09183.53322

Phó Chủ tịch: Trần Xuân Phượng

ĐT:  0743 850056

Di động 0917911307

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ: 25

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 25

15 Công ty CP Du lịch Trà Vinh
16 Công ty Bảo Việt Trà Vinh
17 Công ty Bảo Minh Trà Vinh
18 Công ty CP Phát triển điện nông thôn
19 Công ty CP Vận tải
20 Công ty TNHH Du lịch Biển Ba động
21 Công ty TNHH Thủy hải sản Saigon-Mekong
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: