• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐ KHU KINH TẾ

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074 3680 452

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chủ tịch: Mai Anh Tác

Di động: 0918 242 592

Phó Chủ tịch: Đoàn Thanh Lâm

Điện thoại: 074 3746 685

Di động: 0913 187 948

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ:  11.439 người

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 10.027 người

Tổng số Công đoàn cơ sở: 14 

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: