• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐ NGÀNH Y TẾ

CÔNG ĐOÀN  NGÀNH Y TẾ

Địa chỉ: Số 16A, Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 074 3866482       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Trần Ngọc Phương

Di động: 0919588711

Phó Chủ tịch: Đoàn Thị Nguyền

Di động: 0989950748

Thông tin khác

Tổng số CNVCLĐ:  3347

Tổng số đoàn viên Công đoàn: 3277

Tổng số Công đoàn cơ sở: 31

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: