• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐ NGÀNH GIÁO DỤC

CĐ NGÀNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743 864449

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng

Di động:  01688407079

Phó Chủ tịch: Bùi Thị Rảnh

Di động: 0916798609

Thông tin khác:

Tổng số CNVCLĐ: 2409

Tổng số ĐVCĐ: 2409

Tổng số CĐCS: 44

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: