• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

 

Địa chỉ:  số 2A, Lý Tự Trọng, phường 1, TP Trà Vinh

ĐT: 3841.815

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: cdvctravinh.org.vn

Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường

Di động: 0168.9898.333

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Vân Hằng

Di động: 0902.709.770

Thông tin khác

Tổng số CBCCVCLĐ: 3.169

Tổng số ĐVCĐ: 3.110

Tổng số CĐCS: 52

SmartNews.com

footer2

Switch mode views: