• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2013-2018

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2013-2018
       
TT Họ và tên Chức vụ,
đơn vị công tác
Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Long Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0913632825
2 Trần Trung Truyền Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh 0913988335
3 Thạch Thị Thu Hà Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0985663963
4 Lê Văn Lẹ UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
0918439476
5 Nguyễn Văn Thanh Sơn UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
0918602090
6 Lê Thị Kim Chi UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
0932922269
7 Lê Minh Điển UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
01687617111
8 Nguyễn Hùng Cường UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức
01689898333
9 Nguyễn Văn Hưng UVBTV LÑLÑ tænh,
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục
01688407079
10 Nguyễn Văn Dự UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Duyên Hải
0917875921
11 Lê Minh Quyết UVBTV LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong
0918528126
12 Lê Thị Cẩm Đầy UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
0919577059
13 Phạm Thị Kim Chơn UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
0919503346
14 Cao Văn Thiệt UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
0986027769
15 Nguyễn Văn Quang UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ TP Trà Vinh
0908612289
16 Ký Chane Đô Ra UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Cầu Ngang
01692201949
17 Nguyễn Văn Phao UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành
0918107756
18 Đặng Thành Như UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Cầu Kè
0907466809
19 Trịnh Văn Út UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Càng Long
0919821418
20 Thạch Thu Hương UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Cú
0916093087
21 Lê Văn Bài UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiểu Cần
0908065390
22 Nguyễn Hoàng Văn UVBCH LĐLĐ tỉnh,
 Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Duyên Hải
0919329156
23 Trần Ngọc Phương UVBCH LĐLĐ tỉnh,
 Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế
0919588711
24 Mai Anh Tác UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế
0918242592
25 Đặng Đình Hồng UVBCH LĐLĐ tỉnh,
 Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp&PTNT
0984586749
26 Tăng Chí Huấn UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
0919481668
27 Nguyễn Thị Vân Hằng UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức
0902709770
28 Hứa Tấn Sử UVBCH LĐLĐ tỉnh,
 Trưởng Khoa y học Cổ truyền Bệnh viên đa khoa tỉnh
0983890462
29 Dương Quang Ngọc UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó GĐ Sở LĐTB &Xã hội tỉnh
0913542320
30 Võ Thiện Thuật UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Bí thư ĐU Khối Doanh nghiệp
0919117895
31 Thạch Thị Ngọc Mai UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
0989828628
32 Lê Thị Thu Hảo UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Giám đốc BHXH tỉnh
0909386332
33 Thái Thị Kiều Oanh UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp
0989829062
34 Trần Hoàng Hiệp UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Cục trưởng Cục thuế tỉnh
0918371289
35 Nguyễn Văn Bon UVBCH LĐLĐ tỉnh,
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh
0914271768
SmartNews.com

footer2

Switch mode views: